REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CORNYLUFT.PL

Postanowienia Ogólne
1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy cornyluft.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części “Regulaminem”.

2. Właścicielem sklepu cornyluft.com jest firma Szymon Smarzoch “Corny Luft”, 41-608 Świętochłowice, ul. Kamionki 2a/2, NIP: 627-248-00-81, REGON: 365013190.

3. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością firmy Corny Luft, lub Corny Luft posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura Składania Zamówień

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.cornyluft.com. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu. W przypadku braku produktu znajdującego się na zamówieniu, klient zostanie poinformowany o tym fakcie i zostaną uzgodnione dodatkowe warunki co do sprzedaży produktu.

6. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych. Podane kwoty to ceny brutto.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon . W przypadku zakupu na firmę podczas składania zamówienia prosimy o informację w miejscu notatka dla klienta w celu wystawienia faktury.

8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzać zmiany do momentu jego wysłania.

9. Obecnie, wszystkie zamówienia dostarczane są z pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep posiada tylko i wyłącznie jedną formę płatności na terenie kraju – płatność po przelewie. Warunki transakcji z wysyłką za granicę ustalane są indywidualnie.

Koszt dostawy na terenie kraju wynosi:
– do 150g – 4.20 PLN
– od 151g-30kg – 11.00 PLN / KURIER 48 h

Szczegółowe warunki nabycia towaru mogą być dodatkowo regulowane w opisie produktu.

Termin dostawy
Przewidywany czas realizacji zamówienia do 21 dni roboczych.

10. Dane osobowe zawarte w formularzach przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).Wypełniając formularz rejestracyjny klient poświadcza, iż wszystkie zawarte w nim dane są prawdziwe.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzanie nowych towarów do oferty sklepu. W chwili złożenia zamówienia przez klienta cena podana przy towarze jest wiążąca i nie ulegnie zmianie. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

12. Każdemu zamówieniu zostanie przypisany unikalny numer. Numer ten jest przydatny w momencie chęci sprawdzenia stanu realizacji zamówienia, dokonania w nim zmian lub jego anulowania. W tym celu po zalogowaniu się na stronie sklepu należy kliknąć pole [moje zamówienia] . Zmiany i anulowanie zamówienia są możliwe jedynie wtedy kiedy zamówienie nie zaczęło być jeszcze realizowane. W momencie otrzymania przelewu przez firmę Corny Luft, status zostaje zmieniony na “przygotowanie w toku”. Kolejną zmianą statusu jest to treść „wysłane” gdy paczka zostanie przesłana do klienta.

Reklamacje i Zwroty
13. Reklamacje. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne, oraz fabrycznie nowe.Sprzedawca uwzględnia reklamacje klientów w przypadku niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego w chwili jego wydania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma nabywana przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
Zwroty prosimy wysłać tylko i wyłącznie przesyłką za potwierdzeniem na adres:

Corny Luft
Szymon Smarzoch
Ul. Kamionki 2a/2
41-608 Świętochłowice
sklep@cornyluft.pl

Reklamacje będą uwzględniane po dokonaniu oględzin rzeczy i stwierdzeniu wad produktu, bądź niezgodności towaru z dokonanym zamówieniem. Tylko czysty i nie uszkodzony mechanicznie przez klienta towar podlega reklamacji. Koszty sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Uwaga! Po otrzymaniu przesyłki prosimy o jej dokładne sprawdzenie w celu stwierdzenia, czy nie doszło do mechanicznych uszkodzeń podczas transportu i w razie potrzeby o sporządzenie protokołu szkody, który znacznie uprości procedurę reklamacyjną.

14. Zwroty. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od daty odebrania przesyłki.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar nie może być używany, musi posiadać oryginalne metki i oznaczenia oraz winien być zapakowany w bezpieczny sposób.
Sklep gwarantuje zwrot pełnej kwoty zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Pieniądze zwracane są w 7 dni, w przypadku braku informacji na temat zwrotu lub wymiany, zwrot dokonany będzie w 3 dni robocze po otrzymaniu dodatkowych informacji od klienta. W przypadku braku informacji w odesłanej paczce, zwrot dokonany będzie po wyjaśnieniu sytuacji i nie przekroczy 14 dni roboczych.
W przypadku zwrotu w celu wymiany na inny produkt lub rozmiar prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres wu.cornyluft@gmail.com
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000r. (Dz. U. nr 22 poz.271).